1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

SvVK Västra styrelse 2018

Maila hela styrelsen på styrelsen@vastra.svvk.se

ORDFÖRANDE
Lena Larsson
ordforande@vastra.svvk.se

SEKRETERARE
Sif Bredenfeldt
sekreterare@vastra.svvk.se

KASSÖR (utanför styrelsen)
Conny Croneryd
kassor@svvk.se

VICE ORDFÖRANDE
Annica Hellman
v.ordforande@vastra.svvk.se

LEDAMOT
Gunilla Kock-Hansson

LEDAMOT
Mari Lind

LEDAMOT
Cecilia Häggström

SUPPLEANT
Barbro Kindborg

SUPPLEANT
Angelina Larsson

SUPPLEANT
Sarah Schiller

REVISORER
Lars Olsson
Dan Persson
Jessica Bolander (suppl)
Elisabeth Levén (suppl)

VALBEREDNING
Gunilla Kock-Hansson (sammankallande)
Jörgen Oinonen
Maria Weinehall