1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Svenska Vinthundklubbens västra avdelning inbjuder till officiell utställning i Vårgårda lördagen den 15 juni 2019

Utställningsplats
Tånga Hed

Domare
Galgo Español, irländsk varghund, italiensk vinthund och afghanhund Birgit Piesik.
Skotsk hjorthund, greyhound, cirneco dell'etna, borzoi och faraohund Eli-Marie Klepp.
Sloughi, Azawakh, Chart Polski, magyar agar, podenco ibicenco (båda hårlag), podenco canario, podengo portugues (alla varianter) och saluki Olaf Knauber.
Whippet Rita Bennemann.
Reservdomare Anette Edlander.

Anmälan
Online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan) eller skicka anmälan på SKK:s blankett (första sidan) till Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1, 53490 VARA
Tänk på att SKK:s onlineanmälan stänger 12.00! 
För sent inkommen anmälan/anmälningsavgift returneras.
Gratisveteraner (och valpar om ägaren inte är medlem) anmäls på SKK:s blankett eller via vår utställningsmail:  utstallningvastraavd@gmail.com 
Telefonanmälningar och övriga mailanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker.
Efteranmälningar mottages ej, så anmäl och betala i god tid.

Avgifter
Poängkort kan endast användas som betalning vid anmälan på SKK:s blankett.
Avgiften sätts in på SvVk Västras plusgiro 424715-1 Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid betalning! Utländska utställare kan betala på plats.
Krav för deltagande: Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
ID-märkning är obligatorisk. För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVk. Detta gäller inte valpklasserna, som är inofficiella.
För utlandsregistrerad hund inskickas även kopia på stamtavla.
Information: Lena 0736-58 63 68, mail utstallningsansvarig@vastra.svvk.se eller hemsidan www.vastra.svvk.se 
PM, ringfördelning och nummerlappar skickas ut via e-post.

Avgifter
Babyklass (4-6 mån) 160 SEK
Valpklass (6-9 mån) 160 SEK
Juniorklass (9-18 mån) 270 SEK
Unghundsklass (15-24 mån) 270 SEK
Bruksklass (från 15 mån) 270 SEK
Öppenklass (från 15 mån) 270 SEK
Championklass (från 15 mån) 240 SEK
Veteranklass (8-10 år) 180 SEK
Veteranklass (över 10 år) gratis

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 27 maj 2019 12.00
Vi reserverar oss för domarändringar.
VÄLKOMNA!


The swedish sighthound club West invites you to our official show in Vårgårda, Sweden the 15th of June 2019

Show grounds
Tånga Hed, Vårgårda, Sweden.

Judges:
Spanish Greyhound, irish wolfhound, italian greyhound and afghan hound Birgit Piesik.
Scottish deerhound, greyhound, cirneco dell'etna, borzoi and pharaoh hound Eli-Marie Klepp.
Sloughi, Azawakh, Polish greyhound, hungarian greyhound, ibizan podenco (both coats), canarian warren hound, portuguese podengo-warren hound (all types) and saluki Olaf Knauber.
Whippet Rita Bennemann.
reservejudge Anette Edlander.

Entry:
Online at www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan or www.skk.se/en E-services, Entry online) or send SKK:s entry form (first page) to Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1, 53490 VARA Sweden
Please note that SKK:s entry service closes at 12.00! 
Late entry/fee is returned.
Free veterans over the age of 10 and puppies (where owner isn't a member) is entered using SKK:s entryform or via our show e-mail: utstallningvastraavd@gmail.com 
Entries via phone or e-mail other than stated above will not be accepted but we can help you with any questions.
Entries after last date will not be accepted, so please be sure to enter and pay before then.
Fees: Overseas exhibitors can pay at the show if they have entered via e-mail.
Requirements for participation: Vaccinations according to SKK:s show regulations (SKK:s championat- och utställningsbestämmelser)
ID-marking is mandatory. For all entries in official class all Swedish owners of the dog is required to be a member of The swedish sighthound club. This does not apply to either of the puppy classes that are unofficial. 
Overseas exhibitors must send a digital copy of the dogs registration certificate via e-mail to utstallningvastraavd@gmail.com upon entry.
For entry in Working class or Champion class please include a copy of working certificate and/or champion certificate in your entry.
Information: Lena +46736-58 63 68, e-mail utstallningsansvarig@vastra.svvk.se or our website www.vastra.svvk.se 
All info, ring schedule and entry numbers are sent out via e-mail.

Fees*
Swedish currency
Euro
Baby class (4-6 months)
160 SEK
€ 15
Puppy class (6-9 months)
160 SEK
€ 15
Junior class (months)
270 SEK
€ 25
Intermediet class (15-24 months)
270 SEK
€ 25
Working class (from 15 months)
270 SEK
€ 25
Open class (from 15 months)
270 SEK
€ 25
Champion class (from 15 months)
240 SEK
€ 23
Veteran class (8-10 years)
180 SEK
€ 17
Veteran class (over 10 years)
free
free
* Overseas exhibitors can pay at the show if they have entered via e-mail.

ENTRY AND FEE DUE 27TH OF MAY 2019, 12:00
We reserve the right to make changes in the judgelist.
WELCOME!